Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Privatslivpolitik

Kære Patient,

Når du modtager behandling på vores klinik, er det nødvendigt for os at registrere og behandle visse oplysninger om dig. Dette gør vi for at sikre, at vi kan udføre den rette behandling og overholde vores lovmæssige forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.

Hvilke Oplysninger Behandler Vi?

Når du er patient hos os, behandler vi normalt følgende oplysninger om dig:

– CPR-nummer

– Kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail

– Helbredsoplysninger inklusive journalnotater, røntgenbilleder, tandaftryk, tandscanninger og oplysninger om eventuelle allergier

– Andre oplysninger såsom receptmedicin, medlemskab af Sygeforsikring Danmark, forsikringsoplysninger og oplysninger om nærmeste pårørende

Vi behandler dine oplysninger til følgende formål:

– At udføre korrekt behandling og vedligeholde den lovpligtige patientjournal.

– Administration, herunder indkaldelser, påmindelser og servicemeddelelser.

– Indberetning af oplysninger til relevante myndigheder og forsikringsselskaber.

– Behandling af fakturaer og betaling for vores ydelser.

– Kontinuerlig udvikling og kvalitetssikring af behandlinger og services.

Vores Pligter

Vi har pligt til at opbevare din journal i mindst 10 år efter din sidste kontakt med klinikken. Hvis du vælger at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge. I særlige tilfælde kan vi opbevare din journal længere, som beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen.

Oplysninger om dig, som vi bruger til afregningsmæssige formål, opbevares så længe det er nødvendigt for klinikkens bogføring og afregning.

Juridisk Grundlag for Behandling af Dine Personoplysninger:

Vores behandling af dine personoplysninger er baseret på følgende lovlige grundlag:

– Sundhedsloven og Journalføringsbekendtgørelsen.

– GDPR (Generel Data Protection Regulation) artikel 9, stk. 2, h) og artikel 6, stk. 1, b), c) og f).

– Databeskyttelsesloven.

Kontaktformular

Når du kontakter os via kontaktformularen eller e-mail, indsamler vi dine kontaktoplysninger til behandling og svar på din henvendelse.

Dine Rettigheder som Patient

Som patient har du følgende rettigheder:

– Ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler

– Ret til at opdatere eller ændre de personoplysninger, vi behandler om dig

– Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger eller anmode om sletning eller begrænsning af behandlingen

– Ret til at modtage alle dine personoplysninger i et struktureret og almindeligt anvendt format

Det skal bemærkes, at visse lovmæssige forpligtelser kan begrænse vores mulighed for at ændre eller slette visse oplysninger.

Ved spørgsmål om vores håndtering af persondata er du altid velkommen til at kontakte os på info@tdl-mediehuset.dk

Klinikinformation

Niels Brocks Gade 8, 
Randers C, 8900

Hvorfor vælge os?

Beliggende i hjertet af Randers tilbyder vores klinik et omfattende udvalg af tandpleje tjenester. Med fokus på empati giver vores dedikerede team enestående pleje i moderne og indbydende faciliteter. Din vej mod mundsundhed begynder hos os, hvor kvalitet møder medfølelse.

Tandlægerne Mediehuset © 2024. All Rights Reserved.